นักสังคมสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ลงพื้นที่อบต.บ้านใหม่                                                 

                                         

 

        นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็ก" อ่านต่อ.....

 

      สถาบันราชานุกูลนำคณะเจ้าหน้าที่ มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อ่านต่อ.....                           

 
 

         มอบเงินสงเคราะห์เด็กใน ครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน โรงเรียนวัดบางพูดใน อ่านต่อ.....

 

        มอบเงินสงเคราะห์เด็กใน ครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน อาคารเอนกประสงค์ วัดไผ่ล้อม อ่านต่อ   

 

        นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่ง การกุศล Blu-O RHYTM&BOWL อ่านต่อ.....

 
 

  มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน อาคารสงง่า-ทองอยู่  อ่านต่อ.....         

 

มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน อบต.บางใหญ่ อ่านต่อ.....                          

 

      นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์และข้าราชการเจ้าหน้าที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ให้แก่เด็กๆ ณลานอเนกประสงค์ อ่านต่อ.....    

 

    หน้าหลัก