สิ่งของที่ต้องการรับบริจาค
 
     
 

 ๑. นมกล่อง UHT ของไทยเดนมาร์ค

 ๒. สบู่

 ๓. ผงซักฟอก

 ๔. แชมพู

 ๕. ยาสีฟัน

 ๖. แปรงสีฟัน

 ๗. ไม้กวาดอ่อน

 ๘. น้ำยาเดทตอล

 ๙. น้ำยาปรับผ้านุ่ม

๑๐. แป้งเย็น

๑๑. กางเกงในเด็กเล็ก

 

 

    หน้าหลัก