ธันวาคม 2562                                                         

 
 อาทิตย์ จันทร์   อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์

1

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

  

 6

 

 

 

  

7

 

 

 

 

8

คุณวันชาติ

จองเลี้ยงอาหารเด็ก 

มื้อกลางวัน 

พร้อมทำกิจกรรม 

 

9

 

 

 

 

 

 10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 14

 

 

 

 

 

15

 มูลนิธิแสงพุทธธรรม

 จองเลี้ยงอาหารเด็ก

 มื้อกลางวัน

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หน้าหลัก