กุมภาพันธ์  2563                                                     

 
 อาทิตย์ จันทร์   อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

1

คุณปอม 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก 

มื้อกลางวัน 

 

2

คุณวรรณรวี  ศิริสวัสดิ์ 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก 

 มื้อกลางวัน 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

  

 4

จ่าสิบเอกชัยมงคล 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก 

มื้อเย็น  

 

 

 

5

 

 

 

 

 

  

6

 

 

 

 

 

  

7

 

 

 

 

 

  

 8

คุณธมลวัลย์ 

 จองเลี้ยงอาหารเด็ก

  มื้อกลางวัน

คุณรัตนาภรณ์

จองเลี้ยงอหารเด็ก

มื้อเย็น

9

คุณจีรนันท์

เลี้ยงอาหารว่างเด็ก

09.00-10.00 น.

คุณอาพร

จองเลี้ยงอาหารเด็ก

มื้อกลางวัน  

10

คุณสุชา 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก

มื้อกลางวัน

 

 

 

11

 

 

 

 

 

  

12

  

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

  

14 

 

 

 

 

 

  

 15

 คุณขนิษร

 จองเลี้ยงอาหารเด็ก

มื้อกลางวัน

พร้อมทำกิจกรรม

 

 

16

 คุณธงชัย

 เลี้ยงขนมโรตีเด็ก

 มื้อกลางวัน

  

17

 

 

 

 

18

 

 

 

  

19

 

 

 

   

20

 

 

 

   

21

 

 

 

 

22

คุณณัฏฐ์นันทน์ 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก 

มื้อกลางวัน 

 

23

คุณญาณิภา พร้อม 

ครอบครัววุฑฒิธรรม 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก 

มื้อกลางวัน 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

คุณปัณฐาวี 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก 

มื้อกลางวัน 

 

 

 


 
จัดเลี้ยงอาหาร