ตุลาคม 2562                                                          

 
 อาทิตย์ จันทร์   อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์

 

 

 1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

  

 4

 

 

 

  

5

 

 

 

 

6

คุณชลิตา พันธุ์พานิช

คุณทอฝัน  บุญซื่อ 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก 

มื้อกลางวัน  

 

คุณวราภรณ์

จองเลี้ยงอาหารเด็ก

มื้อเย็น

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12

 คุณกิตติศักดิ์

 จองเลี้ยงอาหารเด็ก

 มื้อกลางวัน

 

 

 

 

 

 

13

 คุณนิทศมนธ์(คุณเอ๋)

 จองเลี้ยงอาหารเด็ก

 มื้อกลางวัน

 

 

 

14

คุณกาญชนก 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก 

มื้อกลางวัน 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 19

ธนาคารกสิกรไทย 

สำนักงานใหญ่

(เมืองทอง) 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก

มื้อกลางวัน

 

20

คุณสุมาลีและเพื่อนๆ 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก 

มื้อกลางวัน  

 

คุณอธิษฐาน 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก

มื้อเย็น

21

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

  

23

คุณเอ๋ 

จองเลี้ยงอาหารเด็ก 

มื้อกลางวัน

พร้อมทำกิจกรรม

กับเด็ก

 

  

24

 

 

 

 

 

 

  

25

 

 

 

 

 

 

  

26

 

  

 

 

 

 

 

27

 คุณภคิน   อึ้งอธิยุต

 จองเลี้ยงอาหารเด็ก

 มื้อกลางวัน

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

   หน้าหลัก