มกราคม  2563                                                     

 
 อาทิตย์ จันทร์   อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์

 

   

1

 

 

 2

 

   

 

  

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

วันเด็กแห่งชาติ 

 

12

คุณอ้อย

จองเลี้ยงอหารเด็ก

มื้อกลางวัน 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

คุณพรรณภาค

จองเลี้ยงอาหารเด็ก

มื้อกลางวัน 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

คุณป้อม

จองเลี้ยงอาหารเด็ก

 มื้อกลางวัน

26

คุณแอน

จองเลี้ยงอาหารเด็ก

มื้อกลางวัน 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             ตารางจองเลียงอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 


จัดเลี้ยงอาหาร