สิ่งของที่ต้องการรับบริจาค

                                                                                                ๑. นมกล่อง UHT ของไทยเดนมาร

                                                                                                ๒. สบู่

                                                                                                ๓. ผงซักฟอก

                                                                                                ๔. แชมพู

                                                                                                ๕. ยาสีฟัน

                                                                                                ๖. แปรงสีฟัน

                                                                                                ๗. ไม้กวาดอ่อน

                                                                                                ๘. น้ำยาเดทตอล

                                                                                                ๙. น้ำยาปรับผ้านุ่ม

                                                                                                    ๑๐. แป้งเย็น

                                                                                                    ๑๑. กางเกงในเด็กเล็ก

                                                                                                    ๑๒. ข้าวสาร

 

    หน้าหลัก