ท่านสามารถจองจัดเลี้ยงอาหารเด็กๆ  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ได้ 2 ทาง 

                                                             1. นำอาหารมาจัดเลี้ยงเอง

                                                             2.ทางสถานสงเคราะห์แนะนำร้านค้าให้

                      ติดต่อจัดเลี้ยง

                                      โทร. 02-5838343

                                      โทรสาร. 02-5834002

 

                                                                                            

 

 

 

    หน้าหลัก