สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

เลขที่ 2 หมู่ 1  ถนนภูมิเวท  ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120

โทรศัพท์ : 02-5838343         โทรสาร : 02-5834002

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/pakkred.home.boys

   https://www.facebook.com/บ้านปากเกร็ด-041132396970729 

 

   หน้าหลัก